Cochran Q-próba

A Statisztika a pszichológiai kutatásban wikiből

A Cochran-féle Q-próbát hasonló helyzetben lehet használni, mint a McNemar-próbát, azzal a különbséggel, hogy itt 3 vagy több kísérleti helyzetünk is lehet. Hátránya, hogy csak dichotóm változók esetén alkalmazható, egyéb kategorizált változóknál nem.

Cochran-féle Q-próba CogStatban

Az Elemzés > Változók összehasonlítása menüpontból válasszuk ki a nominális változókat, és ha az előfeltételeknek megfelelnek az adatok, a CogStat automatikusan lefuttatja a Cochran-féle Q-próbát, és az eredményt APA formátumban megjeleníti.

SPSS-ben és PSPP-ben

A próba az SPSS-ben az Analyze > Nonparametric Tests > K Related Samples-nél található.

Test Type résznél a Cochran's Q lehetőséget be kell kapcsolni.


Az oldalt készítette: Janacsek Karolina és Krajcsi Attila

Személyes eszközök
Névterek
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök