Illeszkedésvizsgálat

A Statisztika a pszichológiai kutatásban wikiből

Példa az illeszkedésvizsgálathoz

Spanyol egyetemistáknál szeretnénk megvizsgálni, hogy van-e nemi különbség a Raven-teszttel mért IQ-pontszámban. A csoportban nem azonos a nők és a férfiak elemszáma. Összehasonlíthatjuk-e attól a Raven-pontszámokat vagy szignifikáns ez a különbség? (Az adatok a statisztika.xls ’Raven’ fülénél találhatóak.)

A próba kiválasztásának szempontjai

Egy csoportnál egy dichotóm változó (férfi/nő) arányát (eloszlását) vizsgáljuk. Az egyenlő arány azt jelenti, hogy a mintánk 50%-a férfi és ugyanennyi a nő. Ezért a megfelelő statisztikai próba az illeszkedésvizsgálat (binomiális változat).

Példa megoldása az SPSS-ben

Az illeszkedésvizsgálat az SPSS-ben az Analyze > Nonparametric Tests > Binomial paranccsal érhető el. Az alábbi ábra mutatja a szükséges beállításokat. Ha nem egyenlő eloszlást várunk, figyeljünk oda, hogy mindig az első kategória arányát kell beírnunk!

Illeszkedes2.jpg

Az alábbi táblázatból láthatjuk, hogy nincs szignifikáns különbség a két eloszlás között, az elemszámbeli különbség nem túl nagy, tehát összehasonlíthatjuk a két csoportban a Raven-pontszámokat.

Illeszkedes3.jpg

Ha a változónknak kettőnél több kategóriája van, másik helyen találjuk meg a megfelelő próbát az SPSS-ben (Analyze > Nonparametric Tests > Chi-Square:

Illeszkedes4.jpg

Ez utóbbi próbát természetesen akkor is használhatjuk, ha csak két kategóriánk van. Próbáljuk ki az előző példát ezzel az opcióval megoldani! Az eredményt ugyanúgy kell értelmezni, mint a binomiális változatnál.Az oldalt készítette: Janacsek Karolina

Személyes eszközök
Névterek
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök