Kruskal-Wallis próba

A Statisztika a pszichológiai kutatásban wikiből

Tartalomjegyzék

Példa a Kruskal-Wallis próbához

Egy kutatásban különböző évfolyamú diákok tantárgyi attitűdjét vizsgálták. Vajon az ötödik, nyolcadik és tizenkettedik évfolyamokra járó tanulók ugyanúgy szeretik-e az irodalom órákat? (Az adatok a statisztika.xls ’tantargyi_attitud’ fülénél találhatóak.)

A próba kiválasztásának szempontjai

Három egymástól független csoportunk van: az ötödik, a kilencedik és a tizenkettedik osztályos tanulók. Mivel az irodalom órák iránti attitűdöt ordinális változónak tekinthetjük, ezért a Kruskal-Wallis próbát végezzük el.

A példa megoldása SPSS-ben

A Kruskal-Wallis próba az Analyze > Nonparametric Tests > K Independent Samples-nél található. A következő ábra mutatja a szükséges beállításokat a próba elvégzéséhez:

Kruskalwallis2.jpg


Az első eredmény-táblázatból látható, hogy nincs szignifikáns különbség a csoportok között a három tanulócsoport irodalom óra iránti attitűdje megegyezik. A második táblázatban pedig meg tudjuk nézni a csoportok rangszám átlagait:

Kruskalwallis3.jpg

Kruskal-Wallis próba CogStatban

Az Elemzés > Csoportok összehasonlítása menüpontból válasszuk ki a csoportosító és a függő változót, és ha az előfeltételeknek megfelelnek az adatok, a CogStat automatikusan lefuttatja a Kruskal-Wallis próbát, és az eredményt APA formátumban megjeleníti.


Az oldalt készítette: Janacsek Karolina

Személyes eszközök
Névterek
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök