Páros Wilcoxon-próba

A Statisztika a pszichológiai kutatásban wikiből


Tartalomjegyzék

Példa a páros Wilcoxon-próbához

Ötödik osztályos tanulók a nyelvtant vagy az irodalmat szeretik-e jobban? (Az adatok a statisztika.xls ’tantargyi_attitud’ fülénél találhatóak.)

A próba kiválasztásának szempontjai

Az attitűdök egy ötfokú skálán vannak kódolva, ahol az 1-es jelöli, hogy egyáltalán nem szereti az adott tantárgyat, az 5-ös pedig, hogy kifejezetten szereti (ezt ordinális változóként kezeljük). Mivel egy csoportnál (az ötödik évfolyamos tanulók) mért két változót (irodalom és nyelvtan attitűd) hasonlítunk össze, ezért a Wilcoxon-próba a megfelelő eljárás.

A példa megoldása SPSS-ben

A feladat megoldása előtt fontos, hogy elvégezzünk egy szűrést, mivel csak az ötödik osztályos tanulók adataival dolgozzunk. A Wilcoxon-próba páros változata az Analyze > Nonparametric Tests > 2 Related Samples-nél található. Az alábbi ábra mutatja a szükséges beállításokat:

Wilcoxon2.jpg

Az eredmény szerint szignifikáns különbség van az irodalom és a nyelvtan attitűd között ötödik osztályosoknál (Ez az első táblázatból látható). A különbség pontos természetét a második táblázatból olvashatjuk: az irodalom kedveltebb, mint a nyelvtan.

Wilcoxon4.jpg


Wilcoxon3.jpg

Mivel az attitűdök mérőszámait gyakran szokták intervallum változónak is tekinteni, ha adataink eloszlása nem különbözik jelentősen a normál eloszlástól, akkor használhatjuk a páros t-próbát is, melynek statisztikai ereje nagyobb a Wilcoxon-próbáénál.

Páros Wilcoxon-próba CogStatban

Az Elemzés > Változók összehasonlítása menüpontból válasszuk ki a két változót, és ha az előfeltételeknek megfelelnek az adatok, a CogStat automatikusan lefuttatja a páros Wilcoxon-próbát, és az eredményt APA formátumban megjeleníti.

Az oldalt készítette: Janacsek Karolina

Személyes eszközök
Névterek
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök