Statisztikai eljárások

A Statisztika a pszichológiai kutatásban wikiből

Ezen a webhelyen elérhető statisztikai eljárások listáját lásd itt.

A megfelelő eljárás kiválasztása

A vizsgált (függő) változó mérési szintje
Nominális (kategorizált) Legalább ordinális Legalább intervallum
Eloszlások vizsgálata Középértékek vizsgálata
Egyetlen adatsor (1 csoport, 1 változó) Illeszkedésvizsgálat Egymintás Wilcoxon-próba Egymintás t-próba
Összetartozó minta
(Személyen belüli elrendezés)
2 változó McNemar-próba (csak dichotóm változókra) Páros Wilcoxon-próba Páros t-próba
3 vagy több változó Cochran Q-próba (csak dichotóm változókra) Friedman-próba Összetartozó mintás varianciaanalízis
Független minta
(Személyek közti elrendezés)
2 csoport Khí négyzet-próba Mann-Whitney próba Kétmintás t-próba vagy Módosított t-próba (egyik csoport 1 fő)
3 vagy több csoport Khí négyzet-próba Kruskal-Wallis próba Egyszempontos varianciaanalízis

Hogyan használd a táblázatot?

(Az eljárások kiválasztása és keresgélés helyett a CogStat program is használható, ami automatikusan kiválasztja és lefuttatja a megfelelő hipotézis tesztet egyszempontos összehasonlításoknál, és az eredményt APA formátumban jeleníti meg.)

A táblázat sorai tartalmazzák a csoportok és a változók számára vonatkozó információkat, az oszlopokban pedig a változók típusai, illetve a kutatási kérdésünk alapján tudunk eligazodni. Például ha vizsgálatunkban két csoport vett részt, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy vizsgált változó különbözik-e ebben a két csoportban, akkor az elemzéshez megfelelő statisztikai próbát úgy tudjuk kiválasztani, hogy a táblázat sorai közül kikeressük a ’Független minta’ sort, majd ezen belül tovább szűkítjük a keresést a ’2 csoport’ sor kiválasztásával. Az oszlopoknál pedig kettő oszlop közül választhatunk, attól függően, hogy legalább ordinális vagy legalább intervallum változónk van-e. Ennek megfelelően a Mann-Whitney vagy a kétmintás t-próbát kell választanunk az elemzéshez.

A táblázatban szereplő összetartozó csoport többféleképpen is létrejöhet:

A független csoport azt jelenti, hogy ugyanazokat a változókat vizsgáljuk különböző csoportokban (kettőben vagy többen, egy személy csak egy csoportnak lehet a tagja) és csoportok közötti különbségeket elemezzük.

Lásd még

Statkat

Az UCLA ATS összefoglaló táblázata

Az UCLA SOCR összefoglaló táblázataAz oldalt készitette: Janacsek Karolina és Krajcsi Attila

Személyes eszközök
Névterek
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök